สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมงานประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562 ณ วัดเมฆธรรมวนาราม เขตนิวเทอริทอรี่ ฮ่องกง

 

 

 

              วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.30 น.  กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง นายตุลย์ ไตรโสรัส เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562  ณ วัดเมฆธรรมวนาราม เขตนิวเทอริทอรี่ ฮ่องกง ซึ่งในงานมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร การประกวดนางนพมาศ การละเล่นต่างๆเพื่อธำรงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมความสามัคคี โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทยและครอบครัว พร้อมด้วยคนไทยและต่างชาติร่วมงานกว่า  200 คน