สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดสอบซ่อมนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมธิราชและร่วมงานกฐินพระราชทาน ณ วัดพุทธธรรมาราม

 

            วันที่  2 และ 3 พฤศจิกายน  2562 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดสอบซ่อมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ Ng Wah Catholic Secondary School เขตเกาลูนซิตี้ ช่วงเช้า เวลา 09.00-11.30น. ช่วงบ่าย เวลา 13.00-15.30 น. มีนักศึกษาเข้าสอบจำนวน 16 คน จากจำนวนที่ลงทะเบียนทั้งหมด 18 คน

 

 

 

 

                  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมงานกฐินพระราชทาน ณ วัดพุทธธรรมาราม เขตหยุ่นหลอง โดยนางณัฏฐา สุนทราภา รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้เป็นประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ทอดถวาย ณ วัดพุทธธรรมมาราม เขตหยุ่นหลอง นิวเทอริทอรี่ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยมี พระญาณวิลาศ รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าทรงธรรม อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทยและครอบครัว พร้อมด้วยคนไทยและผู้มีจิตศรัทธาชาวฮ่องกงในท้องถิ่นมาร่วมงานจำนวนกว่า 800 คน และรวบรวมปัจจัยบริจาคทำบุญให้แก่วัดพุทธธรรมาราม เป็นจำนวน 177,280 ดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 709,120 บาท)