ประกาศ กงสุลไทยเตือนคนไทยในฮ่องกง

      

              สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแจ้งว่า ในวันนี้ (วันศุกร์ที่ 8 พ.ย. 62) มีการออกมาชุมนุมประท้วงตั้งแต่เวลา 13.00 น. โดยผู้ชุมนุมได้รวมตัวกันที่ Chater Garden ย่าน Central และกระจายการชุมนุมประท้วงที่ย่าน Central ส่งผลให้การจราจรทางถนนติดขัดมาก 

                นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับรายงานเพิ่มเติมว่าอาจมีการชุมนุมประท้วงเพื่อไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิต ในช่วงเวลา 20.00 - 22.00 น. ในย่านต่างๆ ดังนี้

1. Tseung Kwan O

2. Sai Wan Ho

3. Kwun Tong Harbour 

4. Sha Tin Town Hall

5. Tsim Sha Tsui Harbour

6. Central Pier

7. Tsuen Wan Habour

8. Tuen Mun Civic Square

               ในการนี้ เนื่องด้วยการชุมนุมประท้วงในขณะนี้มีการใช้ความรุนแรงบ่อยครั้ง สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอย้ำคนไทยในฮ่องกงและนักท่องเที่ยวไทยในฮ่องกงโปรดหลีกเลี่ยงการเดินทางหรือเข้าใกล้สถานที่มีการชุมนุมประท้วงโดยเด็ดขาด รวมทั้งโปรดงดการถ่ายภาพในระยะใกล้ของเหตุการณ์ประท้วง ผู้ประท้วง และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการกระทำอื่นๆ ที่อาจเป็นการยั่วยุผู้ประท้วง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยทุกคน รวมทั้งเผื่อเวลาในการเดินทาง ทั้งทางรถยนต์และรถไฟใต้ดิน MTR