สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน

 

สกุลเงินฮ่องกงเป็นดอลลาร์ อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 4.5-5 บาทต่อ 1 ดอลลาร์ฮ่องกง