สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

 

     ฮ่องกงได้ชื่อว่าเป็นประตูสู่การลงทุนในจีนแผ่นดินใหญ่  และยังมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจตามข้อตกลงระหว่างจีนและฮ่องกง( CEPA ) ที่ว่าด้วยการงดเว้นอัตราภาษีในการนำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างฮ่องกงกับจีนแผ่นดินใหญ่ด้วย   โดยสินค้าสำเร็จรูปจากฮ่องกงที่เข้ามาในจีนแผ่นดินใหญ่ทุกรายการได้รับการงดเว้นภาษีทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2006 เป็นต้นไป    ทั้งนี้ตามข้อตกลงดังกล่าวทำให้สภาพเศรษฐกิจของฮ่องกงได้รับผลกระทบจากอัตราการเติบโตของสภาพเศรษฐกิจบนจีนแผ่นดินใหญ่ด้วยเช่นกัน  

     ปี 2005 ฮ่องกงติดอันดับ 2 ตลาดการค้าการลงทุนที่มีศักยภาพมากที่สุดในโลกรองจากประเทศอังกฤษ  และเป็นอันดับหนึ่งในตลาดเอเชียที่นักลงทุนต่างสนใจเข้ามาแสวงหาโอกาสในการลงทุนอย่างคึกคัก   แม้ว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเกาะแห่งนี้จะเป็นหนึ่งในประเทศแถบเอเชียที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคซาร์ส (โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง)  ซึ่งทำให้มูลค่าการเติบโตของตัวเลขจีดีพีในปีที่ผ่านมา(2004)ลดลงไปก็ตาม

     นอกจากนี้ ใน 'รายงานประจำปี 2005 ว่าด้วยประเทศที่มีสภาพเศรษฐกิจเสรีที่สุดในโลก'  โดย James Gwartney   Robert A. Lawson และ Erik Gartzke  ที่จัดพิมพ์ขึ้นโดยความร่วมมือของสถาบัน Cato ของสหรัฐฯ และสถาบัน  Fraser Institute ของแคนาดา และหน่วยงานต่างๆกว่า 50 แห่งทั่วโลก  ยังร่วมกันโหวตให้เกาะแห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีการเปิดเสรีด้านการค้าการลงทุนมากที่สุดในโลก  จากจำนวนเขตลงทุนจากทั่วโลก 127 ประเทศ    ทั้งนี้  ฮ่องกงมีโยบายเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ และระบบกฎหมาย ตลอดจนตลาดแรงงานที่รองรับสภาพการลงทุนที่เอื้ออำนวยกับต่างชาติ

            

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 199,000 

รายได้ต่อหัวของประชากร (ดอลลาร์สหรัฐ/ปี) 27,200 

อัตราการว่างงาน (ร้อยละ) 5.1 

การค้าต่างประเทศ (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 391,000 

การส่งออก 189,900 

การนำเข้า 201,100 

ดุลการค้า -11,200 

การค้าบริการ (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 66,000 

การส่งออก 43,000 

การนำเข้า 22,900 

ดุลการค้าบริการ 20,100