อัตราว่างงาน

        อัตราว่างงานในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2551 อัตราว่างงานของฮ่องกงอยู่ที่ร้อยละ 5 และคาดว่าสถานการณ์ด้านแรงงานจะเลวร้ายลงอีก นายแมทธิว ชุง (Matthew Cheung) รัฐมนตรีว่าการแรงงานและสวัสดิการฮ่องกง กล่าวว่าอัตราว่างงานจะต้องเผชิญกับแรงกดดันมากขึ้นในระยะใกล้นี้ เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ย่ำแย่และตลาดแรงงานที่อ่อนตัว แม้ว่ารัฐบาลฮ่องกงจะใช้ความพยายามอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อลดตัวเลขว่างงานและใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อสร้างเสถียรภาพในระบบการเงิน รวมทั้งสนับสนุนวิสาหกิจต่าง ๆ และการสร้างงาน โดยกระทรวงฯ จะติดตามสถานการณ์ด้านการจ้างงานอย่างใกล้ชิดและยกระดับบริการการจ้างงานทั้งหมด โดยได้มีการใช้สถานที่ฝึกอบรมทักษาแรงงานถึง 143,000 แห่งในปีงบประมาณปัจจุบัน เพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการที่สูงขึ้น ทั้งนี้ อัตราจ้างงานของฮ่องกงลดลงมาอยู่ที่ 3,507,600 ตำแหน่ง จากเดิมที่ 3,513,100 ตำแหน่ง ขณะที่จำนวนแรงงานเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่3,694,900 ตำแหน่ง จากเดิมที่ 3,685,100 ตำแหน่ง