ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมงานประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562 ณ วัดเมฆธรรมวนาราม เขตนิวเทอริทอรี่ ฮ่องกง
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดสอบซ่อมนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมธิราชและร่วมงานกฐินพระราชทาน ณ วัดพุทธธรรมาราม
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมงานทำบุญ วันออกพรรษาร่วมกับชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดกิจกรรมที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง เข้าร่วมงานและรับโล่สามศรเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 41 ปี
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง เข้าพบผู้แทนกรมตรวจคนเข้าเมือง (Immigration Department)และกรมแรงงาน (The Labour Affairs Bureau ) ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง เยี่ยมแรงงานไทยที่มาทำงานเป็นช่างเชื่อม ท่อแก๊ส ของบริษัท Kum Shing E& M Limited จำนวน 12 คน
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกงจัดโครงการอบรมกฎหมายแก่แรงงานไทยในฮ่องกง ประจำปี 2562
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ต้อนรับอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดโครงการอบรมการใช้อินเตอร์เน็ตในชีวิตประจำวันแก่แรงงานไทย และ ร่วมกิจกรรมทำบุญเข้าพรรษา ณ วัดฮ่องกงธัมมาราม เขตหยุ่นหลอง
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดโครงการอบรมการใช้อินเตอร์เน็ตในชีวิตประจำวันแก่แรงงานไทย และ ร่วมกิจกรรมทำบุญเข้าพรรษา ณ วัดฮ่องกงธัมมาราม เขตหยุ่นหลอง
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในโอกาส ตรวจนิแทศงานสำนักงานฯ ประจำปี ๒๕๖๒
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2562
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศ และเรียนและเรียน มสธ. อย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ ของชมรมนักศึกษามหามวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ออกบริการนอกสถานที่ เขต Tuen Mun และ บริการจุดนัดพบอาสาสมัครแรงงานฯ เขตเก๋าหล่งเส่ง Kowloon City
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดโครงการอบรมอาสาสมัครแรงงาน ประจำปี 2562 ณ ชายหาด Gold Coast เขต นิวเทอริทอรื่
วันที่ 1 ก.ค.เขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยผู้บริหารสูงสุด Mrs. Carrie Lam จัดพิธีเฉลิมฉลองวันครบรอบ 21 ปีแห่งการก่อตั้งเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (HK SAR) ตั้งแต่เวลา 08:00 น โดยเริ่มจากการเชิญธงสู่เสา ณ ลาน Golden Bauhinia Square ศูนย์ประชุม HKCEC (HK Convention
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานไทยและคนไทยในฮ่องกง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 สนร. ฮ่องกง ในฐานะศูนย์การเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(ศกร. กศน. ฮ่องกง) จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561