ติดต่อเรา

 

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง

ROYAL THAI CONSULATE - GENERAL

(LABOUR SECTION)

 

22/FL, Room No.2202, Bangkok Bank Building

18 Bonham Strand West  Road

Sheung Wan, Hong Kong

Tel : 2845 0086, 2845 0961, 2530 2343 

Fax : 2845 0830

E-mail : thailabouroffice@yahoo.com.hk

Facebook : สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง